ارتباط با ما

جهت ارتباط با ما می توانید با یکی از شماره های زیر تماس بگیرید.

آدرس پستی: تهران – خیابان سپهبد قرنی – بالاتر از چهارراه اراک – بن بست دژن – پلاک۳

تلفن: ۸۸۹۰۰۹۶۵ – ۸۸۹۳۸۳۳۸ – ۸۸۹۳۸۳۳۹ – ۸۸۸۹۲۸۱۴

دبیرخانه کنفرانس: ۸۸۹۱۶۱۳۶

فکس: ۸۸۹۳۸۳۷۳

 

دبیرخانه انجمن:   info@isme.ir

دبیرخانه کنفرانس: conference@isme.ir

آموزش: education@isme.ir

نشریه علمی ترویجی: mmep@isme.ir

نشریه علمی پژوهشی: jmep.isme@gmail.com