دستیاران جوان

دستیاران جوان

“دستیاران جوان انجمن مهندسان مکانیک ایران”، که از این پس “دستیاران جوان” نامیده می‌شوند، گروهی از مهندسان مکانیک با حداکثر ۴۰ سال سن هستند که  در سالهای اخیر فارغ ‌التحصیل شده‌، در حال حاضر در دانشگاه و یا در زمینه های مرتبط در صنعت،  فعالیت می‌کنند. ایشان می‌بایست از اعضای حقیقی و یا نمایندگان اعضای حقوقی انجمن مهندسان مکانیک ایران، که از این پس “انجمن” نامیده می‌شود باشند.

 اولین دوره دستیاران جوان از بین متقاضیان در تیرماه ۱۳۹۳ به مدت ۲ سال انتخاب شده است .

علیرضا خدایاری
دکترای مهندسی مکانیک – دینامیک و کنترل
محل تحصیل: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
محل کار: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
ایمیل :  ar.khodayari@isme.ir
 علیرضا متولیان نائینی
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
محل تحصیل: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محل کار: شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا
محمد مهدی خیری خواه
دکتری مهندسی مکانیک
محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
محل کار:
 هوشنگ انصاری کجل
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – گرایش ساخت و تولید
محل تحصیل: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محل کار: دانشگاه فنی و حرفه ای – واحد بندر انزلی
عبداله مقدم تبریزی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محل کار:
مهرداد یوسفی
دانشجوی دکتری
محل تحصیل: دانشگاه آزاد واحد پردیس
محل کار:
مهدی منصوری
دانشجوی کارشناسی ارشد
محل تحصیل: دانشگاه آزاد واحد پردیس
محل کار:
شاهین هوشمندکارشناسی
محل تحصیل: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
محل کار:
سروش قلی زاده
کارشناسی
محل تحصیل: دانشگاه آزاد واحد پردیس
محل کار:
سالار بصیری
کارشناسی ارشد
محل تحصیل: دانشگاه گیلان
محل کار:
پویان پیردیر
کارشناسی ارشد
محل تحصیل: دانشگاه گیلان
محل کار:
فرهاد ریاضی
کارشناسی ارشد
محل تحصیل: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محل کار: