عضویت

عضویت

انواع عضویت در انجمن:

اعضای موسس (دائمی):

موسسان انجمن یازده تن از استادان و مهندسان برجسته کشور می‌باشند که عضویت‌شان در انجمن دائمی است

اعضای اصلی (حقیقی):

مهندسان و متخصصان رشته مهندسی مکانیک یا رشته‌های مهندسی غیر از مهندسی مکانیک (با داشتن هشت سال سابقه فعالیت در رشته‌های مهندسی مکانیک)می توانند عضو اصلی شوند .

اعضای اصلی ویژه:

کسانی که دارای حداقل پنج سال سابقه عضویت در انجمن بوده و سوابق درخشانی در فعالیتهای اجرایی، علمی، پژوهشی و آموزشی در زمینه مهندسی مکانیک داشته‌ اند با تصویب هیات مدیره عضو ویژه خواهند شد.

اعضای حقوقی:

موسسات و بنگاه‌هایی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با مهندسی مکانیک سر و کار دارند و با تصویب هیات مدیره به عضویت انجمن پذیرفته می‌شوند.

اعضای وابسته:

مهندسان غیر مکانیک شاغل در یکی از بخشهای مربوط به مهندسی مکانیک و تکنسین‌ها و استادکارانی که حداقل ۵ سال پس از کسب درجه تکنسینی یا استادکاری در یکی از بخشهای مربوط به مهندسی مکانیک فعالیت کرده باشند.

اعضای دانشجویی:

دانشجویان رشته مهندسی مکانیک که در دوره کارشناسی مکانیک مشغول به تحصیل ‌می‌باشند و به عضویت انجمن پذیرفته شده‌اند.

اعضای افتخاری:

 شخصیت‌های ایرانی و خارجی که در زمینه مهندسی مکانیک فعالیت مستقیمی نداشته ولی از نظر علمی، فنی و یا اقتصادی کمکهای ارزنده‌ای به پیشرفت علوم و فنون و صنایع نموده‌اند و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های موثر و ارزنده‌ای نموده باشند.

مدارک و شرایط لازم برای درخواست و یا تمدید عضویت حقیقی و حقوقی در انجمن مهندسان مکانیک به شرح زیر می باشد:

دانلود فایل مدارک و شرایط لازم برای عضویت در انجمن

مزایای عضویت:

  • تخفیف در ثبت نام کنفرانس سالانه بین الملی انجمن مهندسان مکانیک ایران تا ۲۰ درصد
  • تخفیف در ثبت نام کنفرانس های بین المللی انجمن مهندسان مکانیک آمریکا ASME
  • تخفیف در ثبت نام دوره های آموزشی کوتاه مدت انجمن مهندسان مکانیک ایران تا ۱۰ درصد
  • تخفیف در ثبت نام دوره های آموزشی مهندسی حرفه ای PE  تا ۱۰ درصد
  • دریافت رایگان مجله علمی ترویجی مهندسی مکانیک
  • شرکت در گردهمایی های ماهانه انجمن مهندسان مکانیک ایران
  • صدور توصیه نامه علمی برای دانشجویان فعال عضو انجمن

فرم درخواست عضویت حقیقی در انجمن مهندسان مکانیک :

دانلود فرم عضویت حقیقی در انجمن مکانیک

فرم درخواست عضویت حقوقی در انجمن مهندسان مکانیک :

دانلود فرم عضویت حقوقی در انجمن مکانیک