مزایای عضویت

مزایای عضویت حقیقی در انجمن مهندسان مکانیک ایران:

  • دریافت رایگان مجله علمی ترویجی مهندسی مکانیک
  • شرکت در گردهمایی های ماهانه انجمن مهندسان مکانیک ایران
  • صدور توصیه نامه علمی برای دانشجویان فعال عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
  • معرفی فرصت های شغلی و ارسال رزومه اعضاء جویای کار انجمن به شرکت ها و کارخانه جات
  • برپایی بازدید های علمی و صنعتی از مراکز مختلف
  • امکان شرکت در مجمع و کاندیدا شدن جهت عضویت در هیات مدیره انجمن مهندسان مکانیک ایران
  • تخفیف ویژه در ثبت نام کنفرانس سالانه بین الملی انجمن مهندسان مکانیک ایران
  • تخفیف در ثبت نام کنفرانس های بین المللی انجمن مهندسان مکانیک آمریکا ASME
  • تخفیف ویژه در ثبت نام دوره های آموزشی کوتاه مدت انجمن مهندسان مکانیک ایران
  • تخفیف در ثبت نام دوره های آموزشی مهندسی حرفه ای PE