آموزش

 

انجمن مهندسان مکانیک ایران به منظور اعتلای دانش مهندسی مکانیک و افزایش توان حرفه‌ای مهندسان مکانیک کشور ارائه دوره های کوتاه مدت تخصصی را وظیفه خود می‌داند. در این راستا از همکاری استادان و مهندسان برجسته و حمایت موسسات و بنگاههای صنعتی کشور بهره می‌گیرد و امیدوار است که بتواند در راه توان افزائی نیروی انسانی که ارزشمندترین دارایی جامعه است گامهای موثری بردارد.