021-88892814 info [at] isme.ir

آموزش

آموزش

انجمن مهندسان مکانیک ایران به منظور اعتلای دانش مهندسی مکانیک و افزایش توان حرفه‌ای مهندسان مکانیک کشور ارائه دوره های کوتاه مدت تخصصی را وظیفه خود می‌داند. در این راستا از همکاری استادان و مهندسان برجسته و حمایت موسسات و بنگاههای صنعتی کشور بهره می‌گیرد و امیدوار است که بتواند در راه توان افزائی نیروی انسانی که ارزشمندترین دارایی جامعه است گامهای موثری بردارد. 

سر فصل دوره های تخصصی:

سر فصل دوره های نرم افزاری:

دوره نرم افزاری  Abaquse

دوره نرم افزاری  Ansys CFX

دوره نرم افزاری  Ansyse – مقدماتی

دوره نرم افزاری   Ansyse – پیشرفته

دوره نرم افزاری  Carrier & HVAC

دوره نرم افزاری  Catia – مقدماتی

دوره نرم افزاری  Catia – پیشرفته

دوره نرم افزاری  Deform 3D

دوره نرم افزاری  Fluent

دوره نرم افزاری  HVAC – پیشرفته

دوره نرم افزاری  Matlab –  مقدماتی

دوره نرم افزاری  Matlab –  پیشرفته

دوره نرم افزاری  Mold Flow

دوره نرم افزاری  Open Foam

دوره نرم افزاری  PDMS

دوره نرم افزاری  Powermill

دوره نرم افزاری  Solid works – مقدماتی

دوره نرم افزاری  Solid works – پیشرفته

دوره نرم افزاری  Thermoflow

رزومه اساتید:

زومه استاد فرشید مالک

رزومه استاد روح الله ترابی

رزومه استاد فرشید قلی زاده

رزومه استاد جاماسب پیرکندی

رزومه استاد محسن مهدی زاده فرد

رزومه استاد حسین مهبادی

رزومه استاد کامران خداپرستی

رزومه استاد علیرضا خدایاری

رزومه استاد احمد باغستانی

رزومه استاد امیر آگهی

رزومه استاد مهران احمدی

رزومه استاد احسان توکلی

رزومه استاد نیما سام خانیانی

رزومه استاد مهدی شهسواری

دانلود تقویم آموزشی

دانلود تقویم آموزشی انجمن مهندسان مکانیک در سال ۱۳۹۸