شورای نخبگان

شورای نخبگان

شورای نخبگان

دکتر اردشیر جهانشاهی, استاد دانشگاه تهران, ۱۳۷۱,استاد برجسته
مهندس میرمصطفی عالی نسب,۱۳۷۱,مهندس برجسته
مهندس محسن خلیلی,مدیرعامل شرکت بوتان,۱۳۷۲,مهندس برجسته
دکتر محمد صادق معیری,استاد دانشگاه شیراز,۱۳۷۲,استاد برجسته
دکتر ابراهیم اسماعیل‌زاده,استاد دانشگاه شریف,۱۳۷۳,استاد برجسته
دکتر رضا تنباکوچی,استاد دانشگاه فردوسی مشهد,۱۳۷۳,مهندس برجسته
دکتر محمدرضا اسلامی,استاد دانشگاه امیرکبیر,۱۳۷۴,استاد برجسته
مهندس محمدعلی مستوفی زاده,۱۳۷۴,مهندس برجسته
دکتر غلامحسین دانشی,استاد دانشگاه شریف,۱۳۷۴,مهندس برجسته
مهندس نورآر شهبازیان,مدیرعامل شرکت آلیاژ کار,۱۳۷۴,مهندس برجسته
دکتر اسماعیل خوش روان آذر,استاد دانشگاه تبریز,۱۳۷۵,استاد برجسته
مهندس غلامحسین فولادیون,۱۳۷۵,مهندس برجسته
مهندس حیدر بهمنی,۱۳۷۵,مهندس برجسته
دکتر محمود یعقوبی,استاد دانشگاه شیراز,۱۳۷۶,استاد برجسته
دکتر هوشنگ افشاری,۱۳۷۶,مهندس برجسته
مهندس منوچهر سالور,۱۳۷۶,مهندس برجسته
دکتر منصور نیکخواه بهرامی,استاد دانشگاه تهران,۱۳۷۷,استاد برجسته
دکتر مهدی بهادری نژاد,استاد دانشگاه شریف,۱۳۷۸,استاد برجسته
مهندس تقی توکلی,۱۳۷۷,مهندس برجسته
دکتر نادر خورزاد,رئیس هیات مدیره شرکت ایران آروین,۱۳۷۸,مهندس برجسته
دکتر کیومرث شقاقی,استاد دانشگاه تهران,۱۳۷۸,مهندس برجسته
مهندس رسول کفائی,مدیرعامل شرکت فولادریزان,۱۳۷۹,مهندس برجسته
دکتر جلیل فامیلی,استاد دانشگاه تهران,۱۳۷۹,مهندس برجسته
دکتر محمود شاکری,استاد دانشگاه امیرکبیر,۱۳۸۰,استاد برجسته
مهندس اکبر ترکان,۱۳۸۰,مهندس برجسته
مهندس اعظم قلی‌زاده پاشا,مدیرعامل شرکت ایرفو,۱۳۸۰,مهندس برجسته
دکتر سروش کامیاب,۱۳۸۱,مهندس برجسته
مهندس جهانگیر فولادی,مدیرعامل شرکت نارگان,۱۳۸۱,مهندس برجسته
مهندس چنگیز مشایخ آهنگرانی,۱۳۸۱,مهندس برجسته
دکتر سعید سهراب پور,استاد دانشگاه صنعتی شریف,۱۳۸۱,استاد برجسته
مهندس نصراله محمد حسین فلاح,مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی,۱۳۸۲,مهندس برجسته
مهندس مهدی طوفانی‌نژاد,۱۳۸۲,مهندس برجسته
دکتر علی مقداری,استاد دانشگاه شریف,۱۳۸۳,استاد برجسته
دکتر مسعود برومند,استاد دانشگاه امیرکبیر,۱۳۸۳,مهندس برجسته
مهندس فیروز اردشیری,انشرکت ناموران پژوهش و توسعه,۱۳۸۳,مهندس برجسته
مهندس منوچهر شریفی,۱۳۸۳,مهندس برجسته
دکتر پرویز عابدی,شرکت ایران آروین,۱۳۸۴,مهندس برجسته
مهندس محمود مقدم, ۱۳۸۴,مهندس برجسته
مهندس محسن خادم عرب‌باغی, ۱۳۸۴,مهندس برجسته
مهندس حمید چیت چیان,قائم مقام وزیر,۱۳۸۴,مهندس برجسته
دکتر ابوالفضل درویزه,استاد دانشگاه گیلان,۱۳۸۴,استاد برجسته
مهندس ایرج یزدانبخش,مدیر عالی گروه کارخانجات پارت لاستیک,۱۳۸۴,مهندس برجسته
مهندس حسین همایونی مفرد, ۱۳۸۵,مهندس برجسته
مهندس غلامعلی رسولی,مدیرعامل شرکت همپا,۱۳۸۵,مهندس برجسته
دکتر محمدعلی صادقی,استاد دانشگاه امیرکبیر,۱۳۸۵,مهندس برجسته
مهندس غلامرضا رسولیان,مدیرعامل شرکت فولاد طبرستان,۱۳۸۶,مهندس برجسته
مهندس محمد رجایی,شرکت فولاد مبارکه,۱۳۸۶,مهندس برجسته
مهندس منوچهر سپهری,شرکت پارس مشعل,۱۳۸۶,مهندس برجسته
دکتر ابراهیم شیرانی,دانشگاه صنعتی اصفهان,۱۳۸۶,استاد برجسته
مهندس منوچهر اقبالی,انجمن پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران,۱۳۸۷,مهندس برجسته
مهندس پرویز تیوای,شرکت همگامان ساخت نوین,۱۳۸۷,مهندس برجسته
دکتر محمدرضا مدرس رضوی,استاد دانشگاه فردوسی مشهد,۱۳۸۷,استاد برجسته
مهندس محمدناصر محمدیان,شرکت تهران آسای,۱۳۸۷,مهندس برجسته
مهندس محمد مهدی تابع قانون,شرکت کار و اندیشه,۱۳۸۷,مهندس برجسته
مهندس سیروس امیرسالاری,۱۳۸۷,مهندس برجسته
مهندس امیر دادخواه,شرکت سی.تی.یو,۱۳۸۸,مهندس برجسته
مهندس غلامحسین نجابت,شرکت انرژی سپهر,۱۳۸۸,مهندس برجسته
دکتر محمود سلیمی,دانشگاه صنعتی اصفهان,۱۳۸۸,استاد برجسته
مهندس محمد وندائی,شرکت صنعت سرای دماوند,۱۳۸۹,مهندس برجسته
دکتر اسماعیل اسماعیل‌زاده,دانشگاه تبریز,۱۳۸۹,استاد برجسته
دکتر محسن بهرامی,استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر,۱۳۹۰,استاد برجسته
دکتر محمد مهدی علیشاهی,استاد دانشگاه شیراز,۱۳۹۰,استاد برجسته
دکتر سید باقر شریف‌زاده,شرکت هواسان,۱۳۹۰,مهندس برجسته
مهندس حمیدرضا مهدوی,مدیر پروژه فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی,۱۳۹۰,مهندس برجسته
مهندس قربانعلی میرزازاده,مدیرعامل شرکت پاکمن,۱۳۹۱,مهندس برجسته
دکتر محمد حسن سعیدی,استاد دانشگاه شریف,۱۳۹۱,استاد برجسته