نشریات

خبرنامه

خبرنامه

  انجمن مهندسان مکانیک ایران از زمان تاسیس در سال ۱۳۷۰ تا کنون، به مدت ۳۲ سال، در جهت برقراری ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه، همواره حضور فعال خود را با ارائه خدماتی به جامعه علمی و صنعتی ایران، همچون برگزاری همایش بین­ المللی، دوره ­ها و کارگاه­ های آموزشی به اثبات رسانیده است. […]

نشریه مهندسی مکانیک ایران

نشریه مهندسی مکانیک ایران

  نشریه مهندسی مکانیک ایران به زبان فارسی و به طور منظم، هر سه ماه یکبار توسط انجمن مهندسان مکانیک ایران منتشر می‌شود و بر اساس مجوز وزارت علوم از درجه علمی – پژوهشی برخوردار است. مقالات این نشریه در چهار گرایش اصلی مکانیک جامدات، سیستمهای دینامیکی و کنترل و ارتعاشات، مکانیک سیالات و انتقال […]

The Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of ISME

The Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of ISME

The Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of ISME is published regularly, by the Iranian Society of Mechanical Engineers and has a scientific degree according to the license of the Iran Ministry of Science, Research and Technology. The articles in this journal are published in four main branches of mechanical engineering: Solid Mechanics, Dynamics and […]

مجله مهندسی مکانیک

مجله مهندسی مکانیک

    مجله علمی مهندسی مکانیک به عنوان یک دوماهنامه علمی هر دو ماه یکبار منتشر می‌شود و بخشی از مجله به آگهی تولیدات صنعتی و خدمات بازرگانی و تجاری مرتبط با مهندسی اختصاص دارد. از آنجا که مجله علاوه بر نشر چاپی، در سایت انجمن مهندسان مکانیک ایران نیز بصورت الکترونیک منتشر می‌شود، گروه […]