• تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
  • نظرات : بدون دیدگاه

 

زمینه های فعالیت

شرکت بهره برداری و مدیریت پتروپارس آریا کیش

 

نحوه تشکیل و حوزه های فعالیت شرکت POMC

با هدف تکمیل زنجیره ارزش در گروه پتروپارس و با سرمایه گذاری و همکاری مشترک بین شرکت پتروپارس ایران (PPI) و و شرکت پتروپارس ریسورسز اینجینیرینگ (PRE) در سال ۱۳۸۸ شرکت بهره برداری و مدیریت پتروپارس (POMC) تشکیل گردید.

 

مهم ترین حوزه های فعالیت شرکت POMC در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی

پیش راه اندازی، راه اندازی، تولید و انجام تستهای عملکردی

بهره برداری، نگهداری و تعمیرات

مدیریت یکپارچه دارایی های فیزیکی

خدمات ایمنی، آتش نشانی و اطفاء حریق

محافظت و نگهداری از تجهیزات و تاسیسات

و…

 

 

پروژه ها:

انجام خدمات تجمیعی عملیات صنعتی و پشتیبانی پالایشگاه یازدهم ) فاز۱۳)

نظارت بر پیش راه اندازی ، راه اندازی و تست عملکردی تاسیسات خشکی فاز ۱۹

استقرار ICAPS، نظارت بر پیش راه اندازی ، راه اندازی و تست عملکردی تاسیسات خشکی فاز ۱۴

انجام خدمات تجمیعی عملیات صنعتی و پشتیبانی پالایشگاه دوازدهم ) فاز ۲۴ و ۲۲)