مجله مهندسی مکانیک

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
  • نظرات : بدون دیدگاه

 

 

مجله علمی مهندسی مکانیک به عنوان یک دوماهنامه علمی هر دو ماه یکبار منتشر می‌شود و بخشی از مجله به آگهی تولیدات صنعتی و خدمات بازرگانی و تجاری مرتبط با مهندسی اختصاص دارد. از آنجا که مجله علاوه بر نشر چاپی، در سایت انجمن مهندسان مکانیک ایران نیز بصورت الکترونیک منتشر می‌شود، گروه وسیعی از مهندسان و علاقمندان به مباحث مهندسی و صنعتی از موضوعات مختلف ارائه شده در مجله استفاده می‌کنند.

 

لینک مجله