نامزد های انتخاباتی هیئت مدیره و بازرس قانونی ۱۴۰۲ انجمن

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
  • نظرات : بدون دیدگاه

 

 

 

پیرو اطلاعیه قبلی به استحضار تمامی اعضاء محترم می رساند، انتخابات هیئت مدیره و بازرس قانونی انجمن در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ در محل انجمن به نشانی میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، بالاتر از تقاطع اراک، بن بست دژن، پلاک ۳ برگزار خواهد شد. لذا از علاقه مندان جهت شرکت در این انتخابات دعوت می شود تا قبل از تاریخ ذکر شده نسبت به پر کردن برگ رای و اخذ آراء در محل انجمن حضور یابند.

نامزدهای انتخاباتی هیئت مدیره انجمن مهندسان مکانیک ایران ۱۴۰۲

 

جناب آقای دکتر عباس علی آبادی

شماره عضویت: ۹۱۰۰

دانلود رزومه

 

جناب آقای دکتر علی غفاری

شماره عضویت: ۸۴۱۱

دانلود رزومه

 

جناب آقای دکتر محمدرضا اسلامی

شماره عضویت: ۱۰۲۴

دانلود رزومه

 

جناب آقای دکتر محمود موسوی مشهدی

شماره عضویت: ۱۱۵۵

دانلود رزومه

 

جناب آقای دکتر علی نوری بروجردی

شماره عضویت: ۱۰۲۷

دانلود رزومه

 

جناب آقای دکتر علیرضا خدایاری

شماره عضویت: ۱۱۲۴۵

دانلود رزومه

 

جناب آقای دکتر مجتبی صدیقی

شماره عضویت: ۷۸۰۰

دانلود رزومه

 

جناب آقای دکتر سعید سهرابپور

شماره عضویت: ۱۰۰۷

دانلود رزومه

 

جناب آقای دکتر حسین مهبادی

شماره عضویت: ۵۲۸۷

دانلود رزومه

 

جناب آقای دکتر غلامحسین لیاقت

شماره عضویت: ۱۲۴۲

دانلود رزومه

 

جناب آقای دکتر محمدمهدی هیهات

شماره عضویت: ۱۵۳۳۹

دانلود رزومه

 

جناب آقای دکتر احمد مامندی

شماره عضویت: ۳۴۴۶

دانلود رزومه

 

جناب آقای مهندس محمد قلی زاده پاشا

شماره عضویت: ۱۱۲۵۲

دانلود رزومه

 

جناب آقای دکتر سید مصطفی حسینعلی پور

شماره عضویت: ۸۴۹۸

دانلود رزومه

 

نامزدهای انتخاباتی بازرس قانونی انجمن مهندسان مکانیک ایران ۱۴۰۲

 

جناب آقای مهندس علیرضا متولیان نائینی

شماره عضویت: ۱۱۵۴۳

دانلود رزومه

 

جناب آقای مهندس فرید نادریان

شماره عضویت: ۱۱۵۳۰

دانلود رزومه

 

جناب آقای مهندس رزاق بلوری افشار

شماره عضویت: ۴۴۲۸

دانلود رزومه

 

جناب آقای مهندس امیرحسین شهامتی

شماه عضویت: ۳۴۹۷

دانلود رزومه