تابلو اعلانات

شمستا

شمستا

  سامانه جامع صنعتی شمستا پلتفرم جامع صنعتی شمستا (شتابدهنده مجازی ساخت، تحقیق و آموزش)  بر اساس تجربیات جمعی از متخصصان، صنعتگران، محققان و اساتید دانشگاه به منظور ارتباط بین صنعتگران، مراکز صنعتی و نیازهای صنعت طراحی و اجرا شده است. این سامانه به عنوان بانک اطلاعات صنعت ایران با تارنمای www.shamsta.com در راستای پیشبرد […]